SẢN PHẨM

Cộc gỗ

 Cộc gỗ Đông Hoa đã sử dụng nhiều trong các trang trại ở Korea,Japan